Harms Advocatuur

Welkom op de website van Harms Advocatuur: een kantoor gespecialiseerd in bouw en vastgoed,  omgevingsrecht  en Europese aanbestedingen.

Harms Advocatuur staat voor een dienstverlening die verder gaat dan het beantwoorden van de gestelde vraag. Gekeken wordt naar het probleem achter de vraag én naar de mensen die bij het vraagstuk betrokken zijn. Harms Advocatuur streeft naar een persoonlijke aanpak en een passende oplossing voor uw vraagstuk, zodat u ook daadwerkelijk weer verder kunt. 

Harms Advocatuur helpt u onder andere met::

  • gedegen maatadvies met haalbare oplossingen
  • het voeren van contractsonderhandelingen en het opstellen van contracten
  • het initiëren en uitvoeren van bemiddelingsgesprekken
  • het opstellen van aanbestedingsdocumenten en het begeleiden van aanbestedingsprocedures (overheden)
  • het checken van aanbiedingen en het begeleiden van inschrijvingen (marktpartijen)
  • het voeren van civiele en bestuursrechtelijke procedures en arbitragegedingen.

Harms Advocatuur werkt in een netwerk van gespecialiseerde advocaten, zodat de meest actuele expertise altijd bij de hand is. Specifiek met betrekking tot het Europese aanbestedingsrecht, heeft Harms Advocatuur een strategisch samenwerkingsverband met Van Kampen Advocatuur in 's-Hertogenbosch.

 

 

"Problemen maken kunnen we allemaal. Het vinden van haalbare oplossingen geeft meer voldoening" (Ilse Harms - De Ondernemer, uitgave juli 2014)

  

Algemene voorwaarden | © 2013 Harms Advocatuur | Design: komplot.